رحلت استاد بهمن کشاورز پدر جامعه وکالت کشور

رحلت استاد بهمن کشاورز پدر جامعه وکالت کشور

انالله واناالیه راجعون 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را 
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید 

رحلت استاد بهمن کشاورز پدر جامعه وکالت کشور را خدمت جامعه وکالت وعموم حقوقدانان وخانواده محترم ایشان خصوصا دوست گرامی جناب کریم کشاورز تسلیت عرض نمود و امیدوارم در جوار رحمت الهى بهشت برین جایگاه ابدى ایشان باشد

یاشار طاهری